Albisteak

 

Udalbatzarrak, 2016ko apirilaren 22an ospatutako  bileran, 2016ekitaldiko Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Gaineko Zergaren Errolda onartzea ebatzi eban:

Espedientea udaletxean dago jendearentzako ikusgai.

Aurka egiteko bideak: Interesatuek berraztertzeko  eskea aurkeztu ahal dabe Bizkaiko Aldizkari Ofizialean  argitaratu danetik hasita, hilabeteko epean.

Ordainketa epea: Borondatezko epea,  2016ko ekainaren 15etik uztailaren 15era bitartean izango da. Epe honetan ordaindu ezik, zorraren eragite-indarreko  ordainketaren  aldia hastea, %5 eragite-indarrezko  gehitzearen  eta, berandutze interesaren  sortzea  ekarriko dau baita, diru-bilketaren  behartzeko  bidea hastea, zordunaren  ondasunen aurka.

Alkatea, Eusebio Larrazabal Olabarri.