Albisteak

 
 1. Oinarri honeen helburua aisialdiko monitoreen lan-poltsa sortzea da Zeanuriko Udalak  antolatuko dituen ekintzetan bere zerbitzuak prestatzeko.
 2. Derrigorrezko baldintzak:
   - 18 urte eginda izatea.
   - Titulazioa: gitxienez, aisialdiko monitorra izatea.
   - Euskerazko B2 maila gaindituta izatea.
 3. Meritoak:
  - Hezkuntzan, arlo sozio-kulturalean edo gizarte integrazioan goi mailako ziklo bat izatea; gardu, diplomatura edo lizenciatura arlo horreetan; edozein motatako magisteritza. Puntu 1.
  - Experientzia aipatutako arloetan: urteko 5 puntu. Frakzioak prorrateatuko dira.
 4. Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
  - Instantzia beteta.
  - N.A.N-aren kopia.
  - Titulazioaren kopia.
  - Meritoak egiaztatzen dabezan agirien kopiak.
 5. Dokumentazioa aurkezteko epea: 2016ko apirilak 29, 14:30ak arte.
 6. Kalifikazioa epaimahaiaren osaketa: Udalean izendatutako kontratazio mahaia.
 7. Kontratazio proposamena.
  Balorazioa egin ondoren, lehiakideen zerrenda tabloian eta udalaren web orrian publikatuko dira, bakoitzaren puntuazioagaz. Udalak 5 egunetako epea emongo dau alegazioak aurkezteko. Epe honetan ez badago inongo iradokizunik, puntuaziorik altuela daukienek kontratatuko dira (kontratazio kopurua, apuntutatako umeen arabera beharrezkoak diranak).
 8. Kontratazio mota: kontratu laborala.
 9. Lan-poltsaren iraupena: urte bat azken kalifikazioak publikatzen direnetik.
 10. Lan-poltsaren funtzionamendua: Puntuaziorik altuela lortzen duena lehenengo deitua izango da. Deia emondako telefonearen bidez egingo da. Bi egunetako epean erantzunik lortu ezin, hurrengokoari deituko jako.